ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Огінський Володимир Богданович

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XL

Скликання:

VIII

Проголосовано:

В цілому

Дата прийняття:

11.01.2024

Підготував:

Відділ соціального захисту

Галузь:

Праця та соціальний захист населення

Статус:

Прийнятий вцілому

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  25
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: №
Про внесення змін в рішення сесії Сокальської міської ради від 26.08.2022р. №845


СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XL сесія VIІІ скликання

РІШЕННЯ

.01.2024 м. Сокаль                 №
 
Про внесення змін в рішення сесії Сокальської міської ради від 26.08.2022р. №845
 
 
Керуючись Законом України "Про місцеве  самоврядування  в  Україні" Сокальська міська рада:
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни в рішення сесії Сокальської міської ради від 26.08.2022р. №845 «Про затвердження Положення «Про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади», а саме:
 • текстову частину Положення «Про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» та додатки до нього викласти у новій редакції, що додається (додаток №1).
 
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів В. Огінського.
 
 
 
 
 
Міський  голова                                                                 Сергій КАСЯН
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                Додаток №1 до рішення
Сокальської міської ради
                                                                                                  від 26.08.2022 року №845 із внесеними змінами
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
«Про присвоєння звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади»
 
 1. Загальні положення.
 
 1. Звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» (надалі Звання) присвоюється особам за особистий внесок і вагомі здобутки в соціально-економічному, науково-освітньому розвитку міста, активну участь у справі відродження та примноження надбань національної культури, у національно-визвольній боротьбі за незалежність України, миротворчу, благодійну  діяльність, наукові і  спортивні досягнення, забезпечення обороноздатності держави, зміцнення її безпеки та суверенітету, мужність і відвагу при врятуванні людей, матеріальних цінностей, ліквідації наслідків стихійного лиха, інші заслуги перед громадою та Україною.
 2.  Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства (в тому числі посмертно).
 3. Звання присвоюється рішенням Сокальської  міської ради. Протягом календарного року звання присвоюється не більш ніж трьом особам, з числа претендентів.
Для осіб, які нагороджуються посмертно, обмеження в кількості не застосовується.
У випадку відхилення кандидатури на присвоєння звання  «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» міська рада направляє відповідь особам або організаціям, що направили клопотання з мотивованим обґрунтуванням причин відмови. Рішення сесії Сокальської міської ради про відмовлення в присвоєнні звання "Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади" є підставою  не розглядати дану кандидатуру повторно.
1.4. Особам, яким присвоюється Звання, вручається нагрудний знак, посвідчення та диплом.
 
 1. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальської  міської  територіальної громади».
 
2.1. Право висування кандидатур на присвоєння Звання належить:
-  міському голові;
-  секретарю міської ради;
-  постійним комісіям міської ради;
- трудовим колективам підприємств, установ, організацій міста (не залежно від форм їх власності);
-   громадським організаціям, профспілкам, творчим спілкам.
2.2. У разі подання кандидатури до присвоєння Звання, подаються такі документи:
- клопотання на ім’я міського голови;
- вичерпні біографічні дані про кандидата;
- відомості  про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених у п.1.1 цього Положення та обґрунтування його вагомого особистого внеску у розвиток міста;
        - виписка з протоколу зборів трудового колективу, засідання відповідного органа громадського об'єднання;
- фото 3 ͯ 4 см, ( 2 шт.);
- копії документів про державні нагороди ( за наявності);
 
До пакету документів можуть додаватися  відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується).
2.3. Не розглядаються:
- подання у порядку самовисування;
- документи, що не відповідають вимогам, визначеним у п.2.2. цього розділу.
2.4. Попередній розгляд матеріалів та висновки щодо кандидатури на присвоєння Звання проводить постійна комісія Сокальської міської ради з  питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності  та правопорядку, захисту прав та свобод громадян, інформаційної  політики.
 
 
 1. Порядок вручення посвідчення, диплому та нагрудного знаку «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади».
 
3.1. Посвідчення, диплом та нагрудний знак вручається громадянам, які удостоєні звання “Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади” безпосередньо, їх законним представникам або їх близьким родичам-спадкоємцям.
3.2. Відзнаку вручає міський голова або за його дорученням секретар ради.
3.3. Повідомлення про присвоєння Звання розміщується в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради.
 
 1. Пільги громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади».
 
 4.1.  Почесному громадянину Сокальської міської територіальної громади виявляються всі знаки уваги, що відповідають його високому званню, соціальному статусу. Він персонально запрошується як почесна особа на заходи, присвячені державним святам і іншим важливим подіям у житті міста.
4.2. Почесний громадянин має права і пільги на:
-  позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами міської ради, виконавчого комітету, керівниками установ, підприємств і організацій, що перебувають  у комунальній власності;
- безкоштовний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (за винятком таксі) при пред’явленні посвідчення;
- вільне (безкоштовне) відвідування кінотеатрів, закладів культури та спорту для перегляду кінофільмів, концертів, спектаклів, інших культурно-масових та спортивних заходів які проводяться на території Сокальської міської територіальної громади;
- одноразова винагорода у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачений на дату прийняття рішення.  
Одноразова винагорода на осіб, яким надано Звання посмертно не виплачується.
4.3. Організація  заходів,  пов’язаних з увічненням пам’яті   почесного  громадянина,  проводиться  за рахунок коштів бюджету  громади.
 
 1. Позбавлення звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади».
 
5.1. Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади  може бути позбавлений свого звання  рішенням міської ради у випадку вступу в силу обвинувального вироку суду.
5.2. У разі позбавлення особи Звання:
- посвідчення про присвоєння Звання та інші нагородні атрибути підлягають поверненню до міської ради;
- громадянин позбавляється встановлених  прав і пільг , передбачених цим положенням. 
 
 1. Заключні положення.
 
6.1. Робота щодо узагальнення поданих документів, подання їх на розгляд постійної комісії міської ради, підготовки проектів рішень міської ради з питань присвоєння Звання покладається на апарат Сокальської міської ради.
6.2. Збереження та виготовлення посвідчень, дипломів, нагрудних знаків забезпечує апарат Сокальської міської ради.
6.5. Розповсюдження інформації щодо присвоєння Звання забезпечується секретарем Сокальської міської ради
6.6. В разі смерті особи, відзначеної Званням, посвідчення, диплом, нагрудний знак залишаються у спадкоємців без права носіння та отримання пільг, а в разі їх відсутності або за бажанням передаються на збереження до архіву Сокальської міської ради.
 
 
 
Додаток №1.
ВЗІРЕЦЬ ПОСВІДЧЕННЯ
ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


ТИТУЛЬНА СТОРОНА
 
ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ВНУТРІШНЯ СТОРОНА
Серія____ №____
 
                              Прізвище___________
                               Ім’я________________
         М.ф.            По батькові_________
         М.п.
 
 
                               Власний підпис_____
 
 
 Пред’явник цього посвідчення має право на пільги згідно рішення Сокальської міської ради від «__»__ 20____ р №______
«Про затвердження Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади»
Без права передачі
Сокальська міська рада
(Установа, яка видала посвідчення)
   М.П. 
Міський голова______________________
Дата видачі: _________________
 
    Посвідчення виготовляється у вигляді двох прямокутних частин, сторони якого відповідно мають розміри: менша сторона – 60 мм, а довша – 100 мм.
    Обгортка посвідчення темно-синього кольору з витиснутим написом золотистого відтінку.
 
 
 


ОПИС
ВІДЗНАКИ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Відзнаку «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» виготовляють у вигляді ордену  з металу срібно - золотистого відтінку.
Верхня частина ордену – стрічки у вигляді Державного прапора України.
Нижня частина -  орден у вигляді восьмикутної зірки діаметром 70 мм. В середині якої по колу викарбовано літерами золотистого відтінку текст *Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади* . В середині ордену  на синьому фоні, розташований Герб міста Сокаля, обрамлений тисненим декором.